Bahçelievler/İstanbul
0(212) 803 3645
info@favorisigorta.net

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık risklerine karşı güvence sağlar. Talep edilmesi halinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masrafları ve işten yoksun kalma nedeniyle gündelik tazminat talepleri ek prim karşılığında poliçe kapsamında dahil edilebilir.

Teminatlar:

Kaza Sonucu Vefat

Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde ölmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Sigortalının, poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden 2 yıl içinde Sürekli Sakatlığa uğraması halinde, sakat kalan uzuv veya uzuvlarının tıbben saptanması durumunda Genel şartlarda belirtilen iş görmezlik oranı kadar kendisine Sürekli Sakatlık Tazminatı ödenir.